Ons aanbod

sport op school

Sporten werkt inspirerend en motiverend vooral bij kinderen. Daarom bieden we onze leerlingen de kans om kennis te maken met verschillende sporten.

lichamelijke opvoeding

lagere school

Per week krijgen onze leerlingen 2 uren L.O. in de plaatselijke sporthal of op terreinen in de nabijheid van de school. In de klas worden er eveneens muzische bewegingsvormen aangeboden .

Tijdens de lessen L.O. dragen de leerlingen aangepaste kledij: turnpantoffels, een blauwe short en een T-shirt met het schoollogo.  We raden aan om al het turnmateriaal te tekenen met de naam van uw kind.

kleuterschool

Ook onze kleuters gaan elke week minstens 2u sporten in onze sporthal.

Zwemmen

Kunnen zwemmen behoort tot het pakket basisvaardigheden dat haalbaar en wenselijk wordt geacht voor alle kinderen die de basisschool verlaten. Daarom gaan onze leerlingen 2 keer per maand zwemmen in het zwembad van Bornem. Gelieve een zwemzak met zwemkledij en een handdoek te voorzien op de dag waarop uw kind gaat zwemmen. De data vindt u terug op onze nieuwsbrieven en onze kalender.

Extra bewegingsactiviteiten

Zowel tijdens de lesuren als daarbuiten is er een sportief aanbod. Tijdens de schooluren kan elke klas deelnemen aan sportactiviteiten ingericht door MOEV. Er worden per schooljaar 2 sportdagen ingericht. Buiten de schooluren kunnen de leerlingen vrijblijvend aan diverse sporttornooien deelnemen. Er is begeleiding voorzien vanuit de school.  Ouders en supporters zijn eveneens van harte welkom!